เมื่อธรรมชาติมาพบกับกลิ่นหอม
'Kundal' เป็นคำประสมของ 'kunst' และ 'kindal'

‘Kunst’ หมายถึงศิลปะ ทักษะและอาชีพ แลวก็‘Kindal’ หมายถึงแมคคาเดเมียจากธรรมชาติ

ตามที่ปรากฏในชื่อ "Kundal"เป็นแบรนด์ที่พยายามดูแลส่วนบุคคลด้วยสิ่งที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด


เราหาความงามและกลิ่นหอมจากธรรมชาติ เราส่งมอบผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวกายอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนชอบใช้และเหมาะที่จะวางอยู่ในทุกๆ บ้าน 

เราต้องการสร้างผลสะท้อนที่ยาวนานกว่าขวดหนึ่งใบที่รวบรวมแก่นของธรรมชาติเอาไว้


Nature meets Fragrance‘Kundal’ is a compound word of ‘kunst’ and ‘kindal’. ‘Kunst’ means art, skill, and professionality and ‘Kindal’ means macadamia from nature. As shown with the name, ‘Kundal’ pursue an all-natural personal care brand.

 

We seek beauty and fragrance from nature. We deliver eco-friendly personal care products that everyone loves to use and can be placed in all households. We want to leave a lasting impact beyond a bottle that captures the essence of nature.


ใช้เวลากับสิ่งต่างๆ รอบตัวให้น้อยลง,

ใช้ชีวิตให้มากขึ้นปรัชญาหลักของ Kundal คือการทำจนแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามาจากส่วนผสมจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย และสามารถเข้าถึงทุกคนได้โดยการลดต้นทุนค้าปลีกที่ไม่จำเป็น
ความเป็นมาของเรา


2016. 10.   เปิดตัวแบรนด์ KUNDAL Treatment Online

2016. 11.   เปิดตัว KUNDAL Nature Shampoo

2017. 02.   ได้รับรางวัลอันดับ 1 ดัชนีความพึงพอใจแบรนด์เกาหลีปี 2017

2017. 02.   เปิดตัว KUNDAL Hair Essence

2017. 04.   ได้อันดับ 1 จำนวนสินค้าที่ขายได้บน Coupang *Coupang คือเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์อันดับ 1 ในเกาหลี

2017. 07.   เปิดตัว KUNDAL Body Wash, Body Lotion

2017. 11.   จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเกิน 1 ล้านชิ้น

2018. 01.   ได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมเกาหลี ประจำปี 2018 รางวัลแกรนด์ในหมวด ‘แชมพูธรรมชาติ’

2018. 03.   เริ่มวางขายที่ร้าน 89 "Metro" ประเทศรัสเซีย

2019. 01.   ได้รับรางวัลแกรนด์ในหมวดแบรนด์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดประจำปี 2019 คัดเลือกโดยผู้บริโภคในประเทศเกาหลี

2019. 03.   จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเกิน 6 ล้านชิ้น

2019. 12.   จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเกิน 9.5 ล้านชิ้น

2019. 12.   ขายออนไลน์ใน 11 ประเทศ และออฟไลน์ใน 9 ประเทศ

2020. 01.    ได้รับรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งในเกาหลี ปี 2020 รางวัลแกรนด์

2020. 02.   เริ่มวางขายที่ร้าน 'Guardian' ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม

2020. 03.   เริ่มวางขายที่ร้าน 'Mannings' ฮ่องกง

2020. 05.   จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเกิน 13 ล้านชิ้น

2020. 06.  ได้รับเลือกให้เป็นบริษัท 'Brand K (แบรนด์ เค)' โดยกระทรวง SMEs และสตาร์ทอัพของเกาหลี

2020. 08.   วางแผนสำหรับการเข้ามาวางขายใน '7-Eleven' ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายรวม 48 ชนิด, น้ำหอม 34 ชนิด


Our History


2016. 10.   KUNDAL Treatment Online First Launch

2016. 11.   KUNDAL Nature Shampoo Launch

2017. 02.   Awarded No.1 on the 2017 Korean Brand Satisfaction Index

2017. 02.   KUNDAL Hair Essence Launch

2017. 04.   Ranked No.1 in Sales Volume on Coupang  *Coupang : No.1 Online channel in Korea 

2017. 07.   KUNDAL Body Wash, Body Lotion Launch

2017. 11.   Cumulative sales Volume exceeds 1 million units

2018. 01.   Winner of 2018 Korea Excellent Brand Grand Prize in ‘Natural Shampoo’ category

2018. 03.   Entered 89 ‘Metro’ stores in Russia

2019. 01.   Awarded with 2019 Grand Prize of the most trusted brand selected by consumers in Korea

2019. 03.   Cumulative sales volume exceeds 6 million units

2019. 12.   Cumulative sales volume exceeds 9.5 million units

2019. 12.   Selling online at 11 countries and offline on 9 countries

2020. 01.   Awarded with 2020 Grand Prize at Korea First Brand 2020

2020. 02.   Entered 'Guardian' stores in Singapore, Malaysia, Vietnam

2020. 03.   Entered 'Mannings' stores in Hongkong

2020. 05.   Cumulative sales Volume exceeds 13 million units

2020. 06.   Selected as 'Brand K' company by the Ministry of SMEs and Startups of Korea

2020. 08.   Planned to enter 'Seven Eleven' in Thailand


Total 48 kinds of personal care products,

34 kinds of Fragrances

KUNDAL Certificate

Store Location

สำนักงานใหญ่ ที่โซล

TEL : +82-02-1899-5451   EMAIL : global@theskinf.com

HQ ADDRESS : 06045 13, Hakdong-ro 23 gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Asia

Europe

North America

SINGAPORE

RIUSSIA

UNITED STATES

MALAYSIA

BELARUS

CANADA

INDONESIA

LATVIA

VIETNAM

LITHUANIA

HONGKONG

POLAND

THAILAND

ENGLAND

PHILIPPINES

BULGARIA

BRUNEI

CHINA

JAPAN

TAIWAN

MONGOLIA

SOUTH KOREA


Asia

Europe

North America  

                  STORES

SINGAPORE

RUSSIA

UNITED STATES

MALAYSIA    

BELARUS

CANADA

INDONESIA

LATVIA

VIETNAM

LITHUANIA

HONGKONG

POLAND

THAILAND

ENGLAND

PHILIPPINES    

BULGARIA

BRUNEI

CHINA

JAPAN

TAIWAN

MONGOLIA

SOUTH KOREA